RPHS Law

Pronësia e Aksioneve nga Punonjësit në kompani sipas ligjit në Kosovë

RPHS LawProgramet për Pronësinë e Aksioneve nga Punonjësit – PPAP, (ang. Employment Stock Ownership Plan – ESOP), është një plan përfitues që ofrohet nga kompania në mënyrë që t’u ofroj punonjësve mundësinë që të kenë të drejtën në pronësinë e aksioneve të kompanisë. Qëllimi i këtij plani është të mundësoj fuqizimin e punonjësve, mbajtjen e […]