RPHS Law

Ekipi Ynë

Me një ekip partnerësh dhe bashkëpuntorësh me përvojë të gjatë, ne jemi krenarë me ekspertizën e pakrahasueshme në zgjidhjen që ofrojmë në fusha të ndryshme të çështjeve ligjore për biznese. Angazhimi ynë për përsosmëri profesionale dhe kujdes të shtuar në zgjidhje ligjore na veçon si lider në industri.

Partner Menaxhues

Partner Menaxhues

Bashkëpuntore e Lartë

Bashkëpuntor i Lartë Menaxhues

Bashkëpunëtor i ri

Bashkëpunëtore e re

Këshilltar i jashtëm

Këshilltare e jashtme