RPHS Law

Blerina Ramaj
Bashkëpuntore e Lartë

Blerina punon si bashkëpunëtore e lartë ligjore, me ekspertizën e saj të gjerë në çështje tregtare dhe korporative, mbrojtje të konkurrencës dhe mbrojtje të të dhënave. Fokusi i saj shtrihet në sektorë kyç si TIK, fushat e shëndetësisë dhe farmaceutikës, dhe energjisë.

Me një karrierë mbi 8 vite, Blerina ka zgjeruar aftësitë e saja ligjore përmes roleve si në organizata vendore dhe ndërkombëtare, si dhe në institucione publike për integrimin evropian. Ajo njihet për aftësinë e saj në këshillimin në fusha komplekse ligjore dhe ofron këshilla të vlefshme për klientët për një gamë të gjerë të çështjeve të ndërlikuara ligjore.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2016)