RPHS Law

Visar Ramaj
Partner

Visar Ramaj është i specializuar në Arbitrazh, në të drejtën Komerciale dhe Korporative, si dhe në Partneritete Publiko-Private (PPPs) dhe në projekte financiare. Me më tepër se një dekadë të përvojës profesionale, Visari sjell ekspertizën e tij të gjerë në këshillimin e klientëve në një spektër të gjerë të transaksioneve të korporatave, bashkimeve dhe blerjeve dhe ristrukturimeve. Përfaqësimi i tij përfshin rastet e arbitrazhit vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë arbitrazhe në ICSID, ICC dhe UNCITRAL, krahas rasteve të arbitrazhit pranë qendrave të arbitrazhit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Odës Ekonomike të Kosovës.

Visari vazhdimisht ofron udhëzime profesionale si për kompanitë vendase ashtu edhe për ato ndërkombëtare, duke i orientuar në zgjidhjet e duhura për legjislacionin tregtar dhe të korporatave në Kosovë. Shërbimet e tij kanë një fokus të veçantë në industritë kryesore, duke përfshirë fushat e shëndetësisë dhe farmaceutikës, TIK, TMT, dhe naftën dhe gazin.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2011) Master, në të drejtën tregtare ndërkombëtare dhe financiare, Georgetown Law Center (2013)