RPHS Law

Kosova bëhet me investitorin e dytë strategjik

RPHS Law ka asistuar me sukses konzorciumin MOXICO LUMA KOSOVA MINING nga Mbretëria e Bashkuar dhe Polonia, për të marrë Statusin e Investitorit Strategjik sipas Ligjit për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës.

Konzorciumi do të zhvilloj projektin investues VICIANUM MINING PROJECT në rajonin e Mitrovicës dhe Vushtrrisë. Shuma e përgjithshme e investimit pritet të jetë rreth 45 milion Euro, për një periudhë pesë vjeçare.

Për më shumë lexoni artikullin KËTU.