RPHS Law

Thomas Peschke
Këshilltar i jashtëm

Thomas Peschke është i specializuar në strukturimin tatimor të shitblerjeve, riorganizimeve të korporatave, kapitalit privat dhe transaksioneve të pasurive të paluajtshme, si dhe në ofrimin e këshillave tatimore për bizneset familjare. Ai ka përvojë pune në departamentin e taksave të një firme ligjore ndërkombëtare si dhe në firma ligjore, të specializuara kryesisht në transaksionet në sektorin e kapitalit privat. Thomas Peschke ka përvojë të gjerë në Ministrinë e Financave të Hamburgut, në RPHS Law në Kosovë dhe në gjykata dhe në zyrën e prokurorit publik. Thomas drejton deskun gjerman në RPHS Law.

Thomas Peschke kohët e fundit ka botuar librin “Das EU-Beihilfeverbot im Steuerrecht” (“Ligji i Ndihmës Shtetërore të BE-së dhe Ligji Tatimor”), i cili është nominuar për “DWS Wissenschaftspreis 2023” (çmimi i shkencës të Shoqatës Gjermane të Këshilltarëve Tatimorë).

Education

Master, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2012) në të drejtën komerciale dhe kontraktore
Universiteti i Hamburgut, Fakulteti Juridik (2017)
Doktor i Shkencës, Universiteti i Leipzig, Gjermani, Fakulteti Juridik (2022)