RPHS Law

Art Sylaj
Bashkëpunëtor i ri

Art Sylaj kontribuon me ekspertizën e tij si një bashkëpunëtor i ri dhe i zellshëm në RPHS Law. Angazhimi i tij në fushën e drejtësisë veçohet nga edukimi dhe përkushtimi i tij në çështjet juridike.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2023)