RPHS Law

Erza Arifi
Bashkëpunëtore e re

Erza Arifi kontribuon me ekspertizën e saj si bashkëpunëtore ligjore e re, në RPHS Law. Studimet e saj dhe fusha e fokusit janë ligji dhe teknologjia si dhe mbrojtja e të dhënave.

Education

University of Trento, (2022) LL.B. Utrecht University, (2023), LL.M