RPHS Law

Lirika Berisha
Paralegal

Lirika Berisha i është bashkuar ekipit tonë si bashkëpunëtore ligjore, duke sjellë përvojë disavjeçare në çështjet administrative dhe ligjore, duke punuar me kompani vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2022)