RPHS Law

Kaltrina Mehmeti

Kaltrina Mehmeti është juriste me përvojë në të drejtën civile franceze, kontrata, mosmarrëveshje financiare, të drejtat e PI, me fokus akademik në të Drejtën Tregtare. Ajo ka punuar në firmën ligjore ndërkombëtare Gowling WLG në Paris, ku fitoi përvojë të çmuar në fushën e Bankave dhe Financave. Kaltrina ka qenë e angazhuar në menaxhimin e […]

Thomas Peschke

Thomas Peschke është i specializuar në strukturimin tatimor të shitblerjeve, riorganizimeve të korporatave, kapitalit privat dhe transaksioneve të pasurive të paluajtshme, si dhe në ofrimin e këshillave tatimore për bizneset familjare. Ai ka përvojë pune në departamentin e taksave të një firme ligjore ndërkombëtare si dhe në firma ligjore, të specializuara kryesisht në transaksionet në […]

Lirika Berisha

Lirika Berisha i është bashkuar ekipit tonë si bashkëpunëtore ligjore, duke sjellë përvojë disavjeçare në çështjet administrative dhe ligjore, duke punuar me kompani vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.

Erza Arifi

Erza Arifi kontribuon me ekspertizën e saj si bashkëpunëtore ligjore e re, në RPHS Law. Studimet e saj dhe fusha e fokusit janë ligji dhe teknologjia si dhe mbrojtja e të dhënave.

Art Sylaj

Art Sylaj kontribuon me ekspertizën e tij si një bashkëpunëtor i ri dhe i zellshëm në RPHS Law. Angazhimi i tij në fushën e drejtësisë veçohet nga edukimi dhe përkushtimi i tij në çështjet juridike.

Klit Shala

Klit Shala është një profesionist ligjor i përkushtuar me ekspertizë në të drejtën e korporatave dhe komerciale, rregullativën financiare dhe menaxhimin e financave publike. Kliti ka demonstruar një sfond të lartë akademik dhe një përvojë me ndikim në qeveri dhe në sektorin privat duke qenë një kontribues i vlefshëm në çështjet ligjore të Kosovës. Para […]

Blerina Ramaj

Blerina punon si bashkëpunëtore e lartë ligjore, me ekspertizën e saj të gjerë në çështje tregtare dhe korporative, mbrojtje të konkurrencës dhe mbrojtje të të dhënave. Fokusi i saj shtrihet në sektorë kyç si TIK, fushat e shëndetësisë dhe farmaceutikës, dhe energjisë. Me një karrierë mbi 8 vite, Blerina ka zgjeruar aftësitë e saja ligjore […]

Fisnik Salihu

Fisnik Salihu është partner në RPHS Law, me një përvojë të jashtëzakonshme profesionale që përfshinë mbi 15 vite. Ekspertize e tij shtrihet në ofrimin e shërbimeve te klientët në fusha të ndryshme, duke përfshirë çështjet tregtare dhe të korporatave, pasuritë e paluajtshme, investimet, dhe me një theks të veçantë në industrinë bankare dhe financiare. Fisniku […]

Mentor Hajdaraj

Mentor Hajdardaj është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 17 vite. Mentor është i specializuar në kontrata dhe çështje tregtare, mbrojtja e të dhënave, paluajtshmëri dhe infrastrukturë, me fokus në të drejtën bankare, financiare dhe të sigurimeve. Mentori këshillon klientët vendor dhe ndërkombëtarë në transaksione të mëdha dhe komplekse, duke ofruar […]

Kushtrim Palushi

Kushtrim Palushi është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 10 vite. Puna e tij është e fokusuar në këshillimin e klientëve ndërkombëtarë, në fushat e së drejtës korporative, tregtare dhe të konkurrencës, në çështjet administrative dhe rregullatore, duke u fokusuar në M&As, energji, privatizime, shëndetësi dhe farmaceutikë, telekomunikacionin, mbrojtje të konsumatorëve, […]